Приключи изграждането на Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение

Публикувано на:

На 17.11.2023 г. бе приета работата по изпълнението на договора за обществена поръчка с избрания изпълнител с предмет „Изграждане на Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение“ във връзка с проект № BG14MFOP001-4.103-0005 „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Изградената Централизирана система бе приета след провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия. След провеждането на тестовете, тя бе приета с приемно-предавателен протокол. Системата предоставя възможност в реално време да се визуализират данни и информация за състоянието на метеорологичната обстановка за акваторията пред бреговете на община Шабла, с превантивна цел за осигуряване на безопасност на рибари, туристи и практикуващи морски спортове.

Сподели

Други

Skip to content