Кои сме ние?

Общинска Фондация „Карон Лимен“ е посветена на изпълнение на обществено полезни инициативи, насочени към устойчивото развитие на община Шабла и околните региони. Организацията се стреми към утвърждаването на духовни ценности и насърчаването на политики на държавно, европейско, международно, регионално и местно ниво, които спомагат за развитието на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, туризма, технологиите и спорта.

Освен това, Фондацията активно поддържа защитата на човешките права и оказва подкрепа за социалната интеграция на лица в неравностойно положение, като същевременно се ангажира с опазването на околната среда. Тя играе ключова роля в създаването на благоприятни условия за устойчиво и хармонично общество.

Основни цели на фондацията

Стимулира

развитието на природо-научна, техническа, творческа, културно-историческа, изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност, както и подпомага изграждането и модернизацията на материалната база за провеждането на тези дейности.

Насърчава

въвеждането на иновации в микро, малкия и среден бизнес. Подкрепя и подпомага развитието на предприемачеството във всичките му форми на територията на общината и региона.

Организира

и провежда в партньорство с Община Шабла обществени кампании в България и чужбина, с цел ефективен обмен и трансфер на добри практики за устойчиво развитие и туризъм.

Съдейства

за развитието на Община Шабла като спомага за разработването на различни форми на туризъм – морски, екологичен, здравен, културно-исторически, селски, ловен и риболовен, спортен, приключенски и хоби-туризъм.

Допринася

за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, туризма, технологиите и спорта.

Подкрепя

националното и европейско самосъзнание чрез опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, околната среда и автентичността на българския дух, език и култура.

За метео системата:

Централизираната система за мониторинг на метеорологични условия и видеонаблюдение в община Шабла предоставя множество предимства, които допринасят за подобряване на обществената безопасност и удовлетворение от морските преживявания. Едно от ключовите предимства е възможността за визуализация на данни в реално време, които предоставят надеждна информация за текущите метеорологични условия пред бреговете на общината.

Системата значително повишава безопасността на рибари, туристи и любители на морските спортове, като им осигурява актуална и точна информация за морската обстановка. Технологичният напредък не само предпазва от неочаквани климатични промени, но и същевременно подобрява общата сигурност в акваторията пред Шабла. Тази система не само служи за предупреждение, но и предоставя уникална възможност за подобряване на качеството на морските преживявания, като гарантира комфорт и безопасност за всички, които се наслаждават на морето в този район.

Освен това, централизираната система играе съществена роля в развитието на туристическия потенциал на областта, като предоставя атрактивни възможности за туристи и обогатява тяхното преживяване. Посредством организиране на различни събития и предоставяне на консултации, системата стимулира туристическата дейност и допринася за популяризирането на общината като безопасен и привлекателна морска дестинация.

Skip to content