Новини

Приключи изпълнението на проект „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“

Публикувано на:24.11.2023На 24.11.2023 г. , приключи изпълнението на проект „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“, който се осъществява по Административен договор за…

Приключи изграждането на Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение

Публикувано на:19.11.2023На 17.11.2023 г. бе приета работата по изпълнението на договора за обществена поръчка с избрания изпълнител с предмет „Изграждане на Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение“…

Стартира изграждането на Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение

Публикувано на:09.11.2023На 18.09.2023 г., е стартирано изпълнението на договора за обществена поръчка с избрания изпълнител с предмет „Изграждане на Централизирана система за мониторинг на метеорологичните условия и видеонаблюдение“ във връзка…

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ

Публикувано на:18.10.2023На 14.09.2023 г., бе подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-66 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската…
Skip to content